[email protected] Send Email To Us

Our Projects

Home / Magnitnse Detali Separatora

Magnetni separator metala iznad transportera - MAGSY

Konstrukcija separatora metala iznad transportera. Prilikom konstrukcije separatora smo upotrebili naša dugoročna iskustva sa proizvodnjom magnetičnih separatora. Vodili smo računa uglavnom za visok učinak separacije (silu i domet magnetskog polja), otpornost separatora i u najtežim uslovima i na njegovu pouzdanost.

Magnetni separator nemagnetnog metala (Eddy current ...

Konstrukcija separatora nemagnetnog metala. Kod okretanja magnetičnog cilindra nastaju vrtložne struje, njihovom posledicom su nemagnetični metali «odbacivani» od magnetičnog cilindra. Nemetalni materijal iz transportera normalno otpada. Magnetični metali su izvlačeni iza ose magnetičnog cilindra, gde dolazi do njihovog oslobođenja. Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po ...

Magnetni separatori metala - Neomagneto

Magnetni separatori imaju široku primenu u mnogim industrijama, pogotovo u postrojenjima za proizvodnju peleta, separacije sekundarnih sirovina ali i u toku procesa prerade, proizvodnje u prehrambenoj industriji i farmaciji ( proizvodnji lekova). Glavni zadatak magnetnih separatora je izdvajanje mogućih nečistoća metalnog porekla u sirovinama kao i moguće magnetne kontaminacije …

Magnetni separator | Permanentmagneti separatori - MAGNETI ...

Jezgro separatora sa permanentnim magnetima (Ø 1000 * 2000 mm). Dimenzije separatora mogu biti prema potrebi (zavisno od kapaciteta materijala koji se separiše) i mesta ugradnje. Primena u: Fabrikama stočne hrane, silosima, mlinovima, rudnicima itd. Za separaciju feromagnetnih sitnih čestica kao i čestica relativno velike mase. Cevni separator. Cevni separatori izradjuju se u svim ...

tableau densité Magendi - Forumactif

quelqu'un aurait il un enfouisseur magendie avec des pignons 27-24 dents et 23-21 dents, j'aurai besoin du tableau de reglage merci

Séparation magnétique des flux de matières ferreux et non ...

Séparateurs à courants de Foucault. La récupération des métaux non ferreux est la base de tout recyclage. Le séparateur à courants de Foucault de Steinert assure la récupération la plus efficace possible, grâce à son système de tambour magnétique excentrique.