Een Constru Casa woning brengt vele voordelen. Het gezin voelt zich veiliger, heeft meer zelfvertrouwen en leeft gezonder. Het huis kan beter worden geventileerd en schoongehouden, is minder vochtig en voorkomt wateroverlast en ongedierte. Hierdoor verbetert de hygiëne en hebben ziektes minder kans. Over het algemeen leidt het gezin een gezonder en stabieler leven. Alle genoemde verbeteringen geven de families meer economische stabiliteit en hebben een positieve stimulerende uitwerking op hun directe omgeving. Deze effecten zijn bevestigd door onderzoek van Constru Casa getiteld ‘Buildig new lives in Guatemala’, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoekster in april 2010, een evaluatie van de lange termijn effecten van een Constru Casa woning.”

 

Vooruitgang voor het gehele gezin en voor de vrouw in het bijzonder

Doordat de woning meerdere ruimtes heeft, kan het gezin voor het eerst gescheiden slapen en heeft ieder gezinslid meer privacy. Om dezelfde reden kunnen de kinderen rustig huiswerk maken op hun eigen kamer. De kans op het halen van een diploma neemt toe. Ook is gebleken dat de gezinnen sneller durven te investeren in duurzame producten zoals een computer omdat de kans op diefstal of waterschade veel kleiner is.

Doordat het huis schoner is en de kinderen minder vaak ziek zijn verandert de rol van de vrouw in het gezin op positieve wijze. Ze hoeft minder tijd te besteden aan het huishouden en haar kinderen, waardoor ze de mogelijkheid heeft om andere activiteiten te ontplooien die een inkomen genereren. Zo wordt de woning tevens gebruikt als werkruimte, verkooppunt en een veilige opslagplaats voor hun producten.

Het gezin leert om te gaan met hun budget en na te denken over hun inkomsten en uitgavenpatroon. Dit resulteert in een groter financieel verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen waardoor de familie uiteindelijk in staat is zich definitief los te breken van de armoede.

 

Toename werkgelegenheid

Het woningbouwproject levert tevens werkgelegenheid aan de lokale bevolking en stimuleert de lokale markt. Constru Casa bouwt woningen altijd in samenwerking met lokale bedrijven en medewerkers. Dit geldt voor het tewerkstellen van bouwvakkers, hun hulpen en metaalwerkers of door het inhuren van een jurist voor het opstellen van de contracten. Maar ook de inkoop van bouwmaterialen genereert inkomsten voor de locale leveranciers. De bouwvakkers en leerling-bouwvakkers worden door Constru Casa opgeleid tot zelfstandige bouwvaklui.

 

Oog voor het milieu

Voor de bouw van woningen wordt gebouwd met lokaal beschikbare materialen. De woningen worden gebouwd van cement, betonnen blokken en zinken golfplaten. Cement, zand en grind zijn ruimschoots beschikbaar in Guatemala. De zinken golfplaten worden in Guatemala geproduceerd. Het alternatief om met hout te bouwen is veel duurder, maar ook vanuit milieuoverweging niet aan te raden vanwege de grote problematiek van ontbossing in de grootste delen van Guatemala. Afhankelijk van de bouwlocatie worden de bouwmaterialen dichtbij of verder weg ingekocht. Bij projecten in zeer afgelegen gebieden worden de bouwmaterialen tot een afstand van 2 uur rijden ingekocht. Bij afgelegen projecten worden echter een aantal woningen tegelijkertijd gebouwd, zodat ook de materialen voor deze woningen tegelijk ingekocht worden en de transportkosten daardoor beperkt blijven.