Constru Casa voert ondersteunende programma’s uit ten behoeve van zowel de bij ons aangesloten families als onze partnerorganisaties. De programma’s hebben als doel de ontwikkeling van de aangesloten gezinnen te stimuleren en te optimaliseren na de oplevering van hun woning, maar ook onze partnerorganisaties te helpen waar nodig. We voeren ondersteuning uit op 3 gebieden: onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. We plaatsen bijvoorbeeld een leraar in een dorp waar geen school is, we voorzien gezinnen van veilige en brandstofefficiënte fornuizen en we begeleiden hen bij het gebruik van hun woning of geven voorlichting over hygiëne. Constru Casa heeft niet de intentie een gezondheids- of onderwijsorganisatie te zijn, maar vindt het wel nodig de aangesloten gezinnen en partnerorganisaties ondersteuning te bieden ten behoeve van hun verdere ontwikkeling.

 

Onderwijs

Constru Casa vindt dat onderwijs onmisbaar is voor de verdere ontwikkeling van een gezin. Met de oplevering van een woning hebben veel kinderen voor het eerst in hun leven een eigen kamer om hun huiswerk in te doen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat dit een belangrijke bijdrage levert aan de schoolprestatie van de kinderen uit het gezin, en de kans vergroot dat zij doorstromen naar het voortgezet onderwijs. In sommige gevallen is het nodig dat we aanvullende ondersteuning geven op gebied van onderwijs. Als onze partnerorganisatie geen leerkracht kan financieren, doen wij dat. Ook ondersteunen we in een aantal gevallen programma’s voor schoolspullen, een schoolbord, schoolbankjes of een computer. Een aantal kinderen ontvangen van ons een studiebeurs.

 

Gezondheidszorg

Ook op gebied van gezondheid vinden wij het erg belangrijk de aangesloten gezinnen te ondersteunen. Op dit vlak bieden wij de volgende programma’s:

 

Sanitair

Op locaties waar riolering aanwezig is, worden de woningen standaard met toilet gebouwd. Op plaatsen waar geen riolering aanwezig is, helpen we met de aanvraag voor riolering, of wordt een latrine geïnstalleerd. Daarbij werkt Constru Casa samen met andere organisaties die zowel de latrines als een begeleidingstraject voor families aanbiedt. De kosten van een toilet of latrine zijn inbegrepen bij de kosten van een woning. Een los sanitair kost €350,-.

 

Brandstofefficiënte fornuizen

Constru Casa heeft een fornuizenprogramma omdat de meeste arme gezinnen koken op open vuur, vaak binnenshuis. Dit veroorzaakt longproblemen door de luchtvervuiling en levert verbrandingsgevaar op. We bieden de fornuizen aan in samenwerking met lokale organisaties die de fornuizen lokaal produceren en tevens trainingen geven in het gebruik ervan. De fornuizen zijn zo ontworpen dat er 70% minder hout gebruikt wordt, en ze hebben een schoorsteen voor betere rookafvoer. Een fornuis kost €75,-

 

Waterfilters

Gebrek aan schoon drinkwater veroorzaakt diarree, een van de hoofdoorzaken van kindersterfte. Daarom bieden we waterfilters aan onze gezinnen. Hierbij werken we samen met Asociación Guatemalteca para la Familia de Las Américas, een Guatemalteekse organisatie. De gezinsleden worden getraind in het gebruik van de waterfilter, die €28,- kost.

Ook ondersteunen we onze partnerorganisaties bij voedselprogramma’s, het ondersteunen van een noodfonds, of voorlichting over gezondheid. In sommige gevallen helpen we een persoon uit een van onze gezinnen door het geven van medicijnen of een operatie. Dit doen we alleen als hulp van andere organisaties onmogelijk is en er sprake is van een noodgeval.

 

Begeleiding en maatschappelijk werk

In samenwerking met de sociale organisatie betrokken bij het project, ontvangt het gezin gedurende de vier jaar na de oplevering van het huis begeleiding op sociaal gebied, hygiëne en verantwoordelijkheid. Constru Casa ziet toe op de staat en het onderhoud van de woning. Op deze manier wordt het gezin gestimuleerd de woning goed te onderhouden en zichzelf verder te ontwikkelen. Op dit vlak boeken we goede resultaten: alle aangesloten gezinnen hebben zich op diverse vlakken ontwikkeld.